Publiczne Pozytywne Przedszkole i Żłobek
w Swarzewie

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Poppel Kinga – przewodnicząca
Wittbrodt Monika
Bonk Aleksandra
Buller – Werner Anna

Rada Rodziców ustaliła miesięczną składkę w wysokości 15 zł